Pracujme, dokud je den. Až přijde noc, tak se postará Pán.

Ignác Stuchlý

2019

150. výročí narození Ignáce Stuchlého

2018

Positio pro blahořečení schváleno komisí historiků ve Vatikánu

2010

otevřeno Muzeum Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

2008

vícepostulátorem procesu ustanoven P. Pavel Čáp

2007

Ignác Stuchlý jmenován čestným občanem města Fryštáku

2005

první „Staříčkova pouť“ z Fryštáku na Hostýn

2002

správnost procesu potvrzena Kongregací pro blahořečení a svatořečení

2001

uzavřeno diecézní šetření ve věci blahořečení a svatořečení Ignáce Stuchlého

1993

zahájeno diecézní šetření ve věci blahořečení a svatořečení Ignáce Stuchlého