Pracujmy, póki dzień. Kiedy nadejdzie noc, Pan się nami zaopiekuje.

Sługa Boży Ignac Stuchly

2019

150 rocznica urodzin Ignacego Stuchlego

2018

Positio do beatyfikacji zatwierdzone przez watykańską Komisję Historyczną

2010

zostało otwarte Muzeum Ignacego Stuchlego w mieście Frysztaku

2008

salezjanin Pavel Čáp został ustanowiony wicepostulatorem procesu

2007

Ignacemu Stuchlemu zostało przyznane honorowe obywatelstwo miasta Frysztaku

2005

pierwsza „Pielgrzymka Starziczkowa” z Frysztaku do Hostyna

2002

poprawność procesu potwierdzona przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych

2001

został zamknięty proces diecezjalny w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Ignacego Stuchlego

1993

rozpoczął się proces diecezjalny w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Ignacego Stuchlego